"POUR PARLER DE SOI, IL FAUT PARLER DE TOUT LE RESTE"
~ Simone de Beauvoir
__________
PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Gedurende de sessie(s) zal ik u aanmoedigen om ongecensureerd te spreken over wat u beroert. Dit is niet eenvoudig en vraagt moed en bereidheid om uzelf onder de loep te nemen. Op deze manier komen vaak zaken boven die onrechtstreeks invloed hebben op uw functioneren, welke anders onuitgesproken blijven of moeilijk onder woorden kunnen worden gebracht. Het is door deze uit te spreken dat we aan de slag kunnen gaan.

Door actief te luisteren, vragen te stellen, mogelijkheden voor te stellen en interpretaties af te toetsen, kunnen we het geheel vanuit een ander perspectief benaderen, om uiteindelijk een therapie te formuleren die beantwoordt aan uw vraag. De therapie kan verlopen via woorden, beelden of via spel (kinderen).

Als het therapeutisch proces daar om vraagt wordt er ook gebruik gemaakt van technieken uit andere psychotherapeutische kaders.


AANBOD
Individuele therapie voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 6 jaar
__________
Volwassenen:  
 
Algemeen gevoel van onbehagen, depressieve klachten, postnatale depressie, autisme, slaapproblemen, emotionele problemen, CVS, rouw- en verlieservaring, identiteits- en zingevingsvragen, gendergerelateerde problemen, burn-out, familiale moeilijkheden, laag zelfbeeld, innerlijke conflicten, fobische klachten, traumatische ervaringen, angst- en paniekaanvallen, relationele problemen, hechtingsproblemen (bindingsangst/verlatingsangst), dwanggedachten en/of dwanghandelingen, medisch onverklaarbare klachten, eetproblemen, sociale problemen

__________
Kinderen en jongeren:  
 
Emotionele problemen, autisme, ADHD, sociale problemen, slaapproblemen, rouw- en verlieservaringen, traumatische ervaringen, depressieve klachten, gedragsproblemen, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen, angst- en paniekaanvallen, schoolgerelateerde moeilijkheden, eetproblemen, bedplassen, algemeen gevoel van onbehagen

__________
Supervisie voor studenten, collega's en hulpverleners
PARCOURS
__________
  • Licentiate klinische psychologie (UGent)
  • Therapieopleiding Psychoanalytische Psychotherapie (UGent)
  • Erkend als psychologe bij de Psychologencommissie (#832117465)
  • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Eigen leeranalyse, intervisie en supervisie
  • Permanente vorming en bijscholing
  • 15+ jaar praktijkervaring in diverse therapeutische centra
PRAKTISCH
__________
U kan via mail of telefoon contact opnemen voor een eerste afspraak. U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek.
__________
De therapie start met een aantal verkennende gesprekken. Gedurende deze gesprekken wordt geluisterd naar de reden van uw komst en wordt gepeild naar uw klachten, twijfels, verwachtingen en de ruimere context waarin deze zijn ontstaan. Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk. 
 
U wordt uitgebreid toegelicht over de manier van werken en u krijgt hierbij de kans om vragen te stellen. Het is belangrijk dat u zich comfortabel voelt, zowel op gebied van persoonlijkheid als van aanpak en stijl. Er kan enkel gewerkt worden op basis van dit vertrouwen.  

De kostprijs voor een consultatie bedraagt 70euro.  
Er zijn gedeeltelijke terugbetalingsmogelijkheden, afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.  
 
Aan het einde van elke sessie wordt (indien nodig) de volgende afspraak vastgelegd. 
 
Afspraken kunnen tot 24u op voorhand geannuleerd worden. (Afspraken waarvoor niet of laattijdig verwittigd werd, dienen toch vergoed te worden) 
 
Hoe het therapieproces verloopt is bij elke persoon verschillend. Niettemin wordt aangestuurd op één sessie per week. De duur van een sessie wordt bepaald door het verloop ervan maar heeft gewoonlijk een duur van ongeveer 50 minuten.

CONTACT
Colmanstraat 70, 9270 Kalken - Laarne
+32 (0) 492 84 55 23

__________